Завртка за капа со шестоаголна приклучница

  • Завртка за капа со шестоаголна приклучница

    Завртка за капа со шестоаголна приклучница

    Шестоаголните завртки се завртки со шестоаголна глава (делумна нишка) – завртки од степен C и шестоаголна глава (целосна нишка) – степен C, исто така познати како завртки со шестоаголна глава (груби) завртки за коса со шестоаголна глава, црни железни завртки.Најчесто користените стандарди може да се најдат во: Din931, Din933 GB5782, GB5783, ISO4014, ISO4017 итн.