Навојна прачка

  • Доставуваме шипки со конец со различни големини и спецификации

    Доставуваме шипки со конец со различни големини и спецификации

    Прачка со сите конци (ATR) е вообичаен, лесно достапен прицврстувач што се користи во повеќе градежни апликации.Прачките постојано се навојуваат од едниот до другиот крај и често се нарекуваат шипки со целосно навој, реди прачка, TFL прачка (Целосна должина на нишка) и разни други имиња и акроними.Прачките обично се складираат и се продаваат во должини од 3', 6', 10' и 12', или може да се сечкаат на одредена должина.Сите шипки со конец што се сечат на пократки должини често се нарекуваат столпчиња или целосно навојни столпчиња.